Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Chabówka | Urząd

Strona główna