Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Chochołów w dniu 02.06.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Chochołów w dniu 02.06.2023 r.

data wystawienia: 15.05.2023
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 15.05.2023

 

zlec. 182/23

GK.6640.3173.2023

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca 2023r. o godz. 11:00 w miejscowości Chochołów na dz. ewid. 1767/2,  1761/8 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 1767/2, 1761/8 z działkami sąsiednimi nr 1804/1, 1767/1, 11240, 1805/3, 1805/4.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Chochołów, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.               

  Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

 

                                                                                         

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

                                                                                          ...................................................

            podpis geodety uprawnionego

Otrzymują:

  1. dz. ew. 1767/2
  2. dz. ew. 1761/8
  3. dz. ew. 1804/1
  4. dz. ew. 1767/1, 1805/3, 1805/4
  5. dz. ew. 11240
  6. a/a.