Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Wróblówka w dn. 01.06.2022 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Wróblówka w dn. 01.06.2022 r.

data wystawienia: 13.05.2022
status: zamknięte

Ludźmierz, dn. 12.05.2022

zlec. 224/22
GK.6640.3006.2022

 
ul. Krótka 6
34-471 LUDŹMIERZ
tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

        
    W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 czerwca 2022r. o godz. 9:00 w miejscowości Wróblówka na dz. ewid2223/5, 2230/5, 2235/1, 2223/3, 2230/3, 2235/3 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 2223/5, 2230/5, 2235/1, 2223/3, 2230/3, 2235/3 z działkami sąsiednimi nr 3662/16, 2218/5, 2218/2, 2223/2, 2230/2, 2235/2, 2244/2, 2244/1, 2244/3, 3669, 2218/3.
Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Wróblówka, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec. 

 

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
                                                                                          
GEODETA UPRAWNIONY
mg inż. Tadeusz Urban
Nr uprawnień zawodowych 5997
 ...................................................
 podpis geodety uprawnionego

 

Otrzymują:

1.    dz. ew. 2223/5, 2223/3, 2235/1, 2235/3, 2230/3 
2.    dz. ew. 3662/16,  2218/2, 2223/2,  2230/2, 2235/2, 2244/2, 3669 
3.    dz. ew. 2218/5, 2218/3 
4.    dz. ew. 2244/1 
5.    dz. ew. 2244/3 
6.    a/a.