Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szaflary w dniu 13.10.2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szaflary w dniu 13.10.2021r.

data wystawienia: 16.09.2021
status: zamknięte

Szaflary, 14 września 2021 r.

USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE

Wojciech Lubelski

34-424 Szaflary ul. W. Orkana 25

tel. (0-18) 27-552-36, 606-124-307

NIP 736-126-05-94,  REGON 120130161                                          

                                                           GK.6640.7109.2020

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

 

Na podstawie § 6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 268 poz. 663), w zw. z art. art. 11 i art. 32 ust. 1 - 4, Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276), § 31-32 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021, poz. 1390) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429) oraz zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Nowym Targu

 

zawiadamia się,

 

że w dniu  13 października 2021 r.  o godzinie  13.00  w  miejscowości  Szaflary,  przeprowadzone zostaną czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości tj. działek ewidencyjnych nr 4601, 4615/1, 4615/2 z działkami sąsiednimi.

 

GEODETA UPRAWNIONY

                                                                                                          inż. Wojciech Lubelski

                                                                                                          nr upr. 19194