Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skrzypne w dniu 12.10.2022 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skrzypne w dniu 12.10.2022 r.

data wystawienia: 22.09.2022
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

Nowy Targ, dnia 22.09.2022r.

 

GK.6640.5798.2022

 

Zlec. 162/2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Skrzypne, w jednostce ewidencyjnej Szaflary:

 • Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 1031/1 a dz. ewid. nr: 2677, 1006/7, 1030/3, 1030/4, 1030/7, 1059/1, 2301/12, 2301/14, 2301/16, 2301/18 - zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021r. poz. 1390);

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 12.10.2022r.(środa) o godz. 11.00

w Skrzypnem, ul. Wierchowa, na działce przedmiotowej obok zabudowań nr 72.

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela nieruchomości leży udział w ww. czynnościach.                                 

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby

deklarującej swój udział w tych czynnościach.

Otrzymują właściciele:

 

 1. Dz. ewid. nr 2677.
 2. Dz. ewid. nr 1006/7.
 3. Dz. ewid. nr 1030/3.
 4. Dz. ewid. nr 1030/4.
 5. Dz. ewid. nr 1030/7.
 6. Dz. ewid. nr 1031/1.
 7. Dz. ewid. nr 1059/1.
 8. Dz. ewid. nr 2301/12.
 9. Dz. ewid. nr 2301/14.
 10.  Dz. ewid. nr 2301/16.
 11.  Dz. ewid. nr 2301/18.

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

nr  u p r.  1 9 4 2 2

 

mgr inż. Magdalena Grojec

tel. +48 604 421 870