Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 15.10.2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 15.10.2021r.

data wystawienia: 20.09.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 17.09.2021

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

Na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429), zgodnie z §6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663)i art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.4817.2021) w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo
Justyna Polaczek
przeprowadzi czynności związane z ustaleniem oraz przyjęciem przebiegu granic działek ewidencyjnych
nr 175/42, 171/1, 174/14, 175/41, 175/40, 175/45, 174/46, 174/47, 175/24, 174/34, 168/1, 175/48, 175/49, 174/18, 168/2, 175/32, 175/31, 175/34, 175/33, 175/14, 174/38, 73/1, 73/2, 174/35 podlegających podziałowi, zajętych pod drogę gminną, położonych w obrębie Skawa z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej:

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

 

▪ dz. ewid. nr 168/1 z działkami sąsiednimi 174/34, 175/49, 175/48, 168/2 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:00  

▪ dz. ewid. nr 168/2 z działkami sąsiednimi 175/32, 175/48, 168/1, 174/34 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 171/1 z działkami sąsiednimi 174/14, 175/41, 175/42 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 174/14 z działkami sąsiednimi 174/46, 175/40, 175/14, 171/1, 171/7, ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 174/18 z działkami sąsiednimi 168/2, 168/1, 174/34 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30 

▪ dz. ewid. nr 174/34   z działkami sąsiednimi 175/48, 175/49, 168/1, ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:00  

▪ dz. ewid. nr 174/35 z działkami sąsiednimi 73/2, 174/38, 73/1 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 174/38 z działkami sąsiednimi 174/35, 73/2, 73/1 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 174/46 z działkami sąsiednimi 174/34, 175/24, 174/47, 174/45, 175/40, 174/14 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:00  

▪ dz. ewid. nr 174/47  z działkami sąsiednimi 175/24, 175/45, 174/46 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:00  

▪ dz. ewid. nr 175/14 z działkami sąsiednimi 73/1, 73/2, 175/48, 175/33 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 175/24 z działkami sąsiednimi 175/48, 174/47, 174/47, 175/45, 175/40, 174/14 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:00  

▪ dz. ewid. nr 175/31 z działkami sąsiednimi 175/34, 175/48, 175/32 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 175/32 z działkami sąsiednimi 175/31, 175/48, 168/2, 168/1 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 175/33 z działkami sąsiednimi 174/14, 175/48, 175/34 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 175/34 z działkami sąsiednimi 175/33, 175/48, 175/34 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 175/40 z działkami sąsiednimi 175/45, 174/46, 174/14, 175/14, 175/41 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 175/41 z działkami sąsiednimi 175/42, 171/1, 174/14, 175/40 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 175/42 z działkami sąsiednimi 175/41, 174/14 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 175/45 działkami sąsiednimi 73/1, 73/2, 175/48, 175/33 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 175/48 z działkami sąsiednimi 73/2, 73/1, 175/14, 175/33, 175/34, 175/31, 175/32, 168/2, 168/1, 175/49 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:00  

▪ dz. ewid. nr 175/49   z działkami sąsiednimi 175/48, 168/1, 175/34 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:00  

▪ dz. ewid. nr 73/1 z działkami sąsiednimi 174/38, 174/35, 73/2, 175/14 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

▪ dz. ewid. nr 73/2 z działkami sąsiednimi 174/35, 174/38, 73/1, 175/14, 174/48 ustalenie w dniu 15.10.2021 o godz. 9:30  

 

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu. Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 448 92 43 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

POUCZENIE

W interesie Pani / Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID – 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz o zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, termin czynności ustalenia przebiegu granic może ulec zmianie. Nowy termin czynności ustalenia przebiegu granic działek będzie podany przez firmę GeoArt.