Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 09.09.2022 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 09.09.2022 r.

data wystawienia: 16.08.2022
status: zamknięte

USŁUGI GEODEZYJNE ’’BACHULA’’

Mirosław Bachula

34-721 Raba Wyżna 260A

Tel. 570-894-037, e-mail: geobachula@gmail.com

Raba Wyżna, dnia 16.08.2022 r.

GK.6640.4875.2022

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Działając na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390.) oraz zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu (GK.6640.4875.2022) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 września 2022 r. o godz. 10.00  w miejscowości Skawa odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewid. 3772/2  z działkami sąsiednimi nr 3774/2, 3772/3, 3826, 3772/1.

Działki należą do obrębu 0008, Skawa, jednostka ewidencyjna 121111_2, Raba Wyżna.

 

Pouczenie:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami , jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy. Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej- uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

 

Otrzymują właściciele:

 

  1. dz. ew. 3772/2.
  2. dz. ew. 3772/3.
  3. dz. ew. 3826.
  4. dz. ew. 3772/1.
  5. dz. ew. 3774/2.