Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sieniawa w dniu 21.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sieniawa w dniu 21.04.2023 r.

data wystawienia: 22.03.2023
status: zamknięte

SILKGEO USŁUGI GEODEZYJNE                                                                                        Zakopane, 21.03.2023 r.

Patrycja Niżnik

ul. Nowotarska 36c, 34-500 Zakopane

e-mail: silkgeo.biuro@gmail.com

NIP 7361740472, REGON 522133381

Tel. 796 683 393

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych /

wyznaczenia punktów granicznych

 

Na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 Nr 0 poz. 1429 z późn. zm.), art. 39 Ustawy Prawo Geodezyjne (Dz. U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (ID zgłoszenia: GK.6640.1311.2023),

uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 21.04.2023r. (piątek) o godz. 10:00 w miejscowości SIENIAWA odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych dz.ewid.nr 1003/2 z działkami sąsiednimi nr: 1009/4 oraz 1009/5.

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

 

*Stabilizacja znaków granicznych:  Jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację, zostanie wykonana na ich koszt.      

mgr inż. Patrycja Niżnik

geodeta

 

                                                                                                                                                                                  

Zawiadamia się właścicieli / władających/ posiadaczy / spadkobierców:

  1. dz.ewid.nr 1003/2, 1009/4, 1009/5.
  2. a/a