Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 16.12.2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 16.12.2021r.

data wystawienia: 26.11.2021
status: zamknięte

   Geo- Net Halina Cisoń

    Spytkowice 608

     tel. 697 168 823

NIP 735-246-19-62 REGON 121150533

Spytkowice, dnia 17.11.2021r.       

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

           Na podstawie § 32 ust. 1 § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.  poz. 1390 z dnia 30 lipca 2021r.)  oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu związanej z aktualizacją ewidencji gruntów uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2021r. o godz. 13:30 w Podwilku odbędzie się ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1347/2 z działkami sąsiednimi nr: 1345/2, 1347/3, 1347/4, 1348.

 

Otrzymują:

Właściciel – dz. ewid. 1348