Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ludźmierz w dniu 18.10.2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ludźmierz w dniu 18.10.2021r.

data wystawienia: 20.09.2021
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

Ludźmierz, dn. 17.09.2021

zlec. 568/21

GK.6640.5733.2021

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

           

Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 października 2021r. o godz. 9:00 w miejscowości Ludźmierz na dz. ew. 1387/9 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 1387/9 z działkami sąsiednimi nr 5406, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1387/5, 1387/6, 1387/7, 1387/8, 1387/11, 1387/10, 1389.

Wyżej wymienione działki należą do obrębu Ludźmierz, jednostka ewidencyjna Nowy Targ.

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

                                                                                                    

Informacja:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.

Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic.                                                    

                                    

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

Otrzymują:

 1. dz. ew. 1387/9
 2. dz. ew. 5406
 3. dz. ew. 1387/1
 4. dz. ew. 1387/2
 5. dz. ew. 1387/3
 6. dz. ew. 1387/4
 7. dz. ew. 1387/5
 8. dz. ew. 1387/6
 9. dz. ew. 1387/7
 10. dz. ew. 1387/8
 11. dz. ew. 1387/11
 12. dz. ew. 1387/10
 13. dz. ew. 1389
 14. a/a.