Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ludźmierz 23.08.2021 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ludźmierz 23.08.2021 r.

data wystawienia: 22.07.2021
status: zamknięte

Ludźmierz, dnia 22.07.2021r.

Zlec. 517/21

GK.6640.5053.2021

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

            Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu – identyfikator GK.6640.5053.2021 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. o godz. 09:00 w miejscowości Ludźmierz na dz. ewid. 3084/10 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 3084/10 z działkami sąsiednimi nr 3084/6, 3085/2, 5686, 3072/2, 3072/4, 3084/8.

W/w działki ewidencyjne należą w operacie ewidencji gruntów do jednostki ewid. 121109_2, Nowy Targ, obręb 0011, Ludźmierz.                                                                                                 

Informacja:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.

Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic.                                                    

                                    

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

Otrzymują:

  1. dz. ew. 3084/10
  2. dz. ew. 3084/8
  3. dz. ew. 3084/6
  4. dz. ew. 3085/2
  5.  dz. ew. 5686
  6. dz. ew. 3072/2
  7. dz. ew. 3072/4
  8.  a/a.