Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w dniu 12.11.2020 o godz. 11:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w dniu 12.11.2020 o godz. 11:00

data wystawienia: 16.10.2020
status: zamknięte

 

 

Szczawnica 13.10.2020 r.

 

 

miejscowość i data

 

 

 

 

 

wykonawca prac geodezyjnych

 

 

 

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

 

                Zawiadamia się zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287), w związku z § 36, 37 i 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015 poz. 542 ) że w dniu 12.11.2020 r. (czwartek) o godz. 11 00 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 6415/1, 6414/2, 6412/2, 6411/2, 6410/2, 6409/2, 6409/1, 6408, 6423/1, 6410/1, 6411/3, 6412/1, 6414/1, 6423/3, 6421/2, 6423/2  położonych w obr. Krościenko nad Dunajcem jedn. ewid. Krościenko nad Dunajcem z działkami przyległymi nr 6416, 6415/2, 6413, 6412/3, 6411/1, 6410/3, 6409/3, 6407/1, 6407/3, 6407/4, 6407/5, 6425/2, 6425/1, 6423/7, 6423/6, 6422, 6421/1, 6423/5, 6417/59.

 

 

 

 

.........................................

podpis geodety

Otrzymują:

 

Lp

Podmiot ewidencyjny

Adres

Nr działki

1.

 

 

6409/3, 6407/1

 

 

 Informacja:

W toku czynności ustalenia przebiegu granic działek sporządza się protokół. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (art. 96 KC). W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Zainteresowani właściciele (władający) gruntami, winni się zgłosić w oznaczonym terminie i miejscu wraz z dokumentem tożsamości. Uczestnictwo w czynnościach leży w interesie osób zawiadomionych. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic (art. 38 ust 3 z dnia 29.03.2001 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. Nr 38, poz. 454) z późniejszymi zmianami.