Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 26.06.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 26.06.2023 r.

data wystawienia: 25.05.2023
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 25.05.2023

 

zlec. 169/23

GK.6640.2987.2023

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2023r. o godz. 10:00 w miejscowości Czerwienne na dz. ewid. 4445/3, 4446 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 4445/3, 4446 z działkami sąsiednimi nr 4465/12, 4465/3, 4447/1.

W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2023r. o godz. 11:00 w miejscowości Czerwienne na dz. ewid. 5064/8 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 5064/8 z działkami sąsiednimi nr   .

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Czerwienne, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.               

  Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

 

                                                                                    

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

Otrzymują:

 1. dz. ew. 4445/3, 4446
 2. dz. ew. 4465/12
 3. dz. ew. 4465/3
 4. dz. ew. 4447/1
 5. dz. ew. 5064/8
 6. dz. ew. 5025/5
 7. dz. ew. 5030/13, 5030/10, 5030/11, 5030/9, 5030/5, 5030/4, 5030/3, 5030/2, 50261
 8. dz. ew. 5028, 5027
 9. dz. ew. 5122/6
 10. dz. ew. 5121/5, 5121/6, 5117/2
 11.  dz. ew. 5121/4
 12. dz. ew. 5121/3
 13. , dz. ew. 5119/1
 14.  dz. ew. 5117/3, 5118
 15. dz. ew. 5064/7
 16. a/a.