Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 19.10.2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 19.10.2021r.

data wystawienia: 20.09.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn.16.09.2021r.

Piotr Głowacz

   roGEO Studio Architektura i Geodezja                            

ul. Kmietowicza 181 b

34-470 Czarny Dunajec

tel: 796 261 501

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków(Dz. U. 2021 poz. 1390), art.39 ust.3 i 5 z dn. 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2101), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu

że w dniu 19.10.2021r. (wtorek) o godz. 9.00 w miejscowości Czarny Dunajec odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic dz. ewid. nr 3206/10 z działkami sąsiednimi nr: 3206/2, 3207/3, 3207/5, 3204/104, 3204/122, 3204/128.

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz. ewid. niżej wymienionych:

Działka ewidencyjna nr 3206/2, 3206/10, 3207/3, 3207/5, 3204/104, 3204/122, 3204/128.

                                                                                                                                                                                                                                  Mgr inż. Piotr Głowacz

                                                                                                                                                                                                      Nr upr. Zawod. 22816