Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 27.08.2021 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 27.08.2021 r.

data wystawienia: 28.07.2021
status: zamknięte

 

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

Ludźmierz, dn. 28.07.2021

zlec. 477/21

GK.6640.4612.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

            Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2021r. o godz. 9:00 w miejscowości Ciche na dz. ewid. 2484/1, 2494/1 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 2484/1, 2494/1 z działkami sąsiednimi nr 18052/1, 17993/1, 2489/1, 2493/4, 2496/1.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Ciche, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków.
                                                                                                  

Informacja:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.

Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic.                                                    

                                     

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

Otrzymują:                                    

  1. dz. ew. 2484/1, 2494/1
  2. dz. ew. 18052/1, 17993/1
  3. dz. ew. 2489/1
  4. dz. ew. 2493/4
  5. dz. ew. 2496/1
  6. a/a.