Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chyżne w dniu 16.12.2022 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chyżne w dniu 16.12.2022 r.

data wystawienia: 24.11.2022
status: aktualne

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

Piekielnik, dnia 24.11.2022 r.

 

GK.6640.5897.2022

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu przebiegu granic działek

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chyżne, w jednostce ewidencyjnej Jabłonka:

 1. Przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej jako dz. ewid. nr: 5035, 5036/2, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004r. Nr 268 poz. 2663 z późniejszymi zm.).
 2. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 5039 z dz. 5048/1, 5048/3 oraz pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 5032/2 z dz. 5027/2, zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 30.07.2021 r.);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 16.12.2022r. (piątek) o godz. 10:00 przy dz. ewid. nr 5035, o godz. 12:00 przy dz. ewid. nr 5036/2 oraz o godzinie 13:00 przy dz. ewid. nr 5039, 5032/2 przy budynkach nr 73 i 74 w Chyżnym. W razie nie sprzyjających warunków atmosferycznych w dniu 16.12.2022 r. termin zostanie przeniesiony na 27.01.2023r. (piątek) o godz. 10:00 przy dz. ewid. nr 5035, o godz. 12:00  przy dz. ewid. nr 5036/2 oraz na godz. 13:00 przy dz. ewid. nr 5039, 5032/2 przy budynkach nr 73 i 74  w Chyżnym.

                                                                                                 G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                                                                                     nr  u p r.  1 9 4 2 2

                                                                               mgr inż. Magdalena Grojec

                                                           tel. +48 604 421 870

Otrzymują:

 1. Właściciel dz. ewid. nr 5035
 2. Właściciel dz. ewid. nr 5036/2
 3. Właściciel dz. ewid. nr 8122
 4. Właściciel dz. ewid. nr 5031
 5. Właściciel dz. ewid. nr 5032/2
 6. Właściciel dz. ewid. nr 5038
 7. Właściciel dz. ewid. nr 5039
 8. Właściciel dz. ewid. nr 5042/1
 9. Właściciel dz. ewid. nr 5037
 10. Właściciel dz. ewid. nr 5094
 11. Właściciel dz. ewid. nr 5036/1
 12. Właściciel dz. ewid. nr 5027/2
 13. Właściciel dz. ewid. nr 5048/1
 14. Właściciel dz. ewid. nr 5048/3
 15. Właściciel dz. ewid. nr 7963/1
 16. Właściciel dz. ewid. nr 8022