Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chochołów w dniu 06.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chochołów w dniu 06.04.2023 r.

data wystawienia: 22.03.2023
status: zamknięte

GEODEZJA  Maria Knechta

                     Maria Knechta                                                                               Chochołów, dn. 22.03.2023r.

34-513 Chochołów 27B

tel: 600 672 738

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390), art.39 ust.3 i 5 z dn. 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2101) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.6979.2022) w PODGiK w Nowym Targu, zawiadamiam, że w dniu 6 kwietnia 2023r. (czwartek) o godz. 9.00 w miejscowości Chochołów odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic dz. ewid. nr 11062  z działkami sąsiednimi nr: 2930/5, 3136, 11061, 11063, 11064, 10985/6.

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz. ewid. niżej wymienionych:

  1. Działka  ewidencyjna nr 2930/5, 3136, 11061, 112062, 11063, 11064, 10985/6.- obręb Chochołów

 

                                                                                                                                                                                                       Mgr inż. Maria Knechta

                                                                                                                                                                                                      Nr upr. Zawod. 22656