Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1655K Rogoźnik-Ciche klasy Z od km 6+305 do km 6+949 w miejscowości Ciche, gmina Cz. Dunajec | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1655K Rogoźnik-Ciche klasy Z od km 6+305 do km 6+949 w miejscowości Ciche, gmina Cz. Dunajec

data wystawienia: 28.09.2021
status: zamknięte

Nasz znak: BA.6740.4.8.2021.EU                                                      Nowy Targ 27.09.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie do art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735) art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 09.08.2021r., uzupełniony w dniu 06.09.2021r.,

Zarządu Powiatu Nowotarskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez pełnomocnika Panią Jadwigę Zbiegień, ul. Jurajska 7B, 32-083 Balice,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1655K Rogoźnik-Ciche klasy Z od km 6+305 do km 6+949 w miejscowości Ciche, gmina Czarny Dunajec”.

Inwestycja planowana jest do realizacji niżej na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Ciche - obręb ew. 0002 Ciche oraz Stare Bystre

- obręb ew. 0013 Stare Bystre, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę w całości:

18161, 18162

- obręb ew. 0002 Ciche, jedn. ew. 121103_2, gmina Czarny Dunajec,

6272/1, 6272/2

- obręb ew. 0013 Stare Bystre, jedn. ew. 121103_2, gmina Czarny Dunajec,

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

(przed nawiasem podano nr działek, które powstaną w wyniku zatwierdzenia projektu podziału,

w nawiasie podano nr działki przed podziałem)

677/6 (677/3), 335/23 (335/21), 335/25 (335/19), 335/27 (335/17), 335/29 (335/15), 335/31 (335/13), 335/33 (335/11), 335/35 (335/9), 368/12 (368/10), 368/14 (368/9), 368/16 (368/8), 368/18 (368/7), 369/14 (369/7), 369/16 (369/8), 369/18 (369/9), 369/20 (369/13), 370/9 (370/4), 370/11 (370/5), 370/13 (370/6), 370/15 (370/7), 370/17 (370/8), 371/3 (371/1), 371/5 (371/2), 372/5 (372/1), 372/7 (372/2), 372/9 (372/3), 372/11 (372/4), 374/3 (374/1), 374/5 (374/2), 375/5 (375/3), 375/7 (375/4), 405/21 (405/7), 405/23 (405/8), 405/25 (405/9), 405/27 (405/10), 406/8 (406/7), 413/5 (413/4), 413/7 (413/3), 414/8 (414/4), 417/7 (417/5), 418/5 (418/3), 421/8 (421/6), 421/10 (421/7), 427/14 (427/9), 427/16 (427/10), 427/18 (427/11), 428/12 (428/7), 428/14 (428/8), 428/16 (428/9), 428/18 (428/10), 428/20 (428/11), 441/10 (441/8), 441/12 (441/7), 441/14 (441/6), 441/16 (441/5), 440/16 (440/15), 440/18 (440/13), 440/20 (440/12), 440/22 (440/11), 439/5 (439/4), 333/25 (333/21), 332/41 (332/26), 332/39 (332/27), 332/37 (332/28), 332/35 (332/15), 332/33 (332/16), 332/31 (332/17), 332/29 (332/18), 331/8 (331/7), 330/6 (330/5), 18078/3 (18078/1), 329/17 (329/15), 1/6 (1/4),

- obręb ew. 0002 Ciche, jedn. ewid. 121103_2, gmina Czarny Dunajec,

6208/4 (6208/3), 11998/1 (11998), 11921/4 (11921/1)

- obręb ew. 0013 Stare Bystre, jedn. ew. 121103_2, gmina Czarny Dunajec,

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów:

(przed nawiasem podano nr działek, które powstaną w wyniku zatwierdzenia projektu podziału,

w nawiasie podano nr działki przed podziałem)

18071/1, 1/7 (1/4), 331/9 (331/7), 332/36 (332/15), 333/15, 335/22, 335/18, 335/16, 335/14, 368/11, 366/2, 366/5, 366/4, 366/3, 373/1, 377/1, 405/13, 407/1, 414/7, 427/13, 414/9 (414/4), 405/28 (405/10), 405/26 (405/9), 405/24 (405/8), 375/8 (375/4), 375/6 (375/3), 370/18 (370/8), 372/8 (372/2), 370/16 (370/7), 370/10 (370/4), 369/21 (369/13), 368/15 (368/9), 368/13 (368/10), 335/32 (335/13), 335/30 (335/15), 335/24 (335/21), 333/14, 333/22, 332/23, 333/24, 330/4, 18078/2, 329/16, 18637, 677/7 (677/3),

- obręb ew. 0002 Ciche, jedn. ew. 121103_2, gmina Czarny Dunajec,

6208/5 (6208/3), 6209/3, 6254, 6269/1, 6269/2, 6276/1, 6246, 6230

- obręb ew. 0013 Stare Bystre, jedn. ew. 121103_2, gmina Czarny Dunajec,

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi , na których zachodzi obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu:

333/20, 335/18, 368/11, 366/3, 418/4, 331/6, 330/4,

- obręb ew. 0002 Ciche, jedn. ewid. 121103_2, gmina Czarny Dunajec,

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji-teren wód płynących

18103/3 - obręb ew. 0002 Ciche, jedn. ew. 121103_2, gmina Czarny Dunajec.

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.40, II piętro, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo z prowadzącą sprawę Ewą Uher-Tomik nr tel. 182610764, e-mail:ewa.uher- tomik@nowotarski.pl)