Likwidacja wykluczeń transportowych w publicznym transporcie osób | Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Likwidacja wykluczeń transportowych w publicznym transporcie osób

25 stycznia 2021
Zdjęcie 1

Powiat Nowotarski realizuje projekt pn. „Likwidacja wykluczeń transportowych w publicznym transporcie osób, poprzez uruchamianie linii komunikacyjnych” w ramach dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Cel główny grantu: Likwidacja wykluczeń transportowych w publicznym transporcie osób, poprzez uruchamianie lokalnych połączeń autobusowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 573 456,53 zł, z czego:

516 110,88 - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności     publicznej
57 345,65 zł - wkład własny

Okres realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W wyniku realizacji projektu uruchomionych zostanie 10 linii komunikacyjnych o łącznej długości 449,9 km na których planowana łączna praca eksploatacyjna wyniesie 258 108,1 wozokilometrów
z częstotliwością połączeń 4 554 rocznie. Linie te pojawią się na następujących trasach:

  1. Szczawnica - Ochotnica Dolna - Nowy Targ
  2. Podsarnie - Raba Wyżna - Rabka-Zdrój
  3. Nowy Targ - Czarny Dunajec - Chochołów
  4. Raba Wyżna - Skawa - Jordanów

 

Dzięki otwarciu nowych linii komunikacyjnych mieszkańcy mniejszych miejscowości Powiatu Nowotarskiego będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do szkół, pracy, instytucji kultury, placówek zdrowia itp. Zwiększenie ilości połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

 

Projekt dofinansowany na podstawie Umowy o dopłatę nr OK-VII.3146.3.3041.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim.