Rejestry, ewidencje, archiwa - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Rejestry, ewidencje, archiwa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu prowadzi następujące rejestry:

 • ewidencję pism przychodzących i wychodzących
 • księgę ewidencji uczniów
 • ewidencję wypadków uczniów
 • ewidencję wypadków w pracy
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydanych świadectw szkolnych
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr pracowników
 • rejestr emerytów i rencistów
 • rejestr wydanych zaświadczeń dot. awansu zawodowego
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr druków ścisłego zarachowania

 

Archiwum:
Zasób archiwalny stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:

 • dzienniki lekcyjne
 • księgi arkuszy ocen
 • akta osobowe uczniów i słuchaczy
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • projekty organizacyjne
 • akta osobowe pracowników
 • listy płac
 • kartoteki wynagrodzeń
 • kartoteki zasiłkowe
 • plany budżetowe
 • bilanse
 • dokumentacja finansowa i księgowa
 • dokumentacja techniczna
 • dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.

Metka

Podmiot publikujący
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
16.09.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
16.09.2021
Informację zmienił
Katarzyna Wyrobek
Data ostatniej zmiany
2.12.2021