Status prawny - Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Status prawny
Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowotarskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)  oraz  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) oraz statutu szkoły.

Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Nowotarski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Metka

Podmiot publikujący
Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Karkula
Data wytworzenia
16.09.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
16.09.2021
Informację zmienił
Aneta Karkula
Data ostatniej zmiany
21.09.2021