Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

adres
ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ
telefon
(18) 266 36 00 (bursa)
(18) 266 24 08 (sekretariat)
(18) 266 24 09 (sekretariat)
e-mail
www
https://zpswo.nowotarski.edu.pl/

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu powstał w 2018r. poprzez połączenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu z Bursą Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego - aktualnie Bursą Młodzieżową w Nowym Targu (Uchwała Nr 277/XXXVI/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dn. 30.11.2017r.).

W skład Zespołu Placówek wchodzą:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 zapewnia kształcenie wychowankom niepełnosprawnym intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi we wszystkich typach szkół: Przedszkolu Specjalnym, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 9, Szkole Branżowej I-stopnia Specjlanej nr 5, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - obejmujące zajęcia terapeutyczne dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną.
  • Bursa Młodzieżowa zapewnia zakwaterowanie młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych w Nowym Targu.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
30.04.2019
Informację zmienił
Mirosław Kowalski
Data ostatniej zmiany
15.03.2022