Przyjmowanie stron i załatwianie spraw - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Przyjmowanie stron i załatwianie spraw
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

Godziny przyjmowania stron:

Poniedziałek: 8:30 do 15:30 
Wtorek – piątek: 7:30 do 14:00

Załatwianie spraw:

  • Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  • Szczegółowe informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą Państwo na stronie www.nowytarg.praca.gov.pl
  • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu rozpoznaje sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz złożone osobiście na dzienniku podawczym.
  • Numery telefonu oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej urzędu.

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
15.09.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
15.09.2021
Informację zmienił
Krzysztof Chrobak
Data ostatniej zmiany
14.12.2021