Przedmiot działalności i kompetencje - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu nowotarskiego realizującą zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów powiatu wynikające z ustaw o :
- pomocy społecznej,
- wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Centrum wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  oraz zapewnia  wspólną obsługę w zakresie finansowo – księgowym dla następujących jednostek organizacyjnych powiatu nowotarskiego:
1. Dom Pomocy Społecznej „ Smrek” w Zaskalu,
2. Dom Pomocy Społecznej w Rabce -Zdroju,
3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „ Promyk” w Nowym Targu z filią w Rabce – Zdroju „ Radość Życia”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  obejmuje swym działaniem teren Powiatu Nowotarskiego.

W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonuje także Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który realizuje zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, na podstawie odrębnych przepisów dla mieszkańców powiatu nowotarskiego i powiatu  tatrzańskiego. 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
13.10.2021
Informację opublikował
Joanna Szumal
Data publikacji
13.10.2021
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
16.11.2021