Deklaracja dostępności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Deklaracja dostępności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony pcpr.nowotarski.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony pcpr.nowotarski.org.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
ul. Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ
tel/fax: 18 264 08 07, 2664207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-08

Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-08

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-08

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Imię i nazwisko: Joanna Szumal
e-mail: pcpr@nowotarski.pl
Telefon: 18/2664207

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych,
  2. Parking przy budynku z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych,
  3. Obsługa osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich odbywa się głównie na parterze i półpiętrze budynku,
  4. Budynek posiada platformę dla osób niepełnosprawnych,
  5. WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  7. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku konieczności skorzystania z usług tłumacza prosimy o wcześniejsze poinformowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu o takiej potrzebie.

Raporty o stanie dostępności:

Raport 2021 – link do raportu

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Szumal
Data wytworzenia
12.11.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
12.11.2021
Informację zmienił
Joanna Szumal
Data ostatniej zmiany
16.11.2021