Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

adres
al.Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
telefon
(18) 264 08 07
(18) 266 42 07
fax
(18) 266 42 07
e-mail
www
http://pcpr.nowotarski.org.pl/artykuly

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zostało utworzone w dniu 19 lutego 1999 r. PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu nowotarskiego realizującą zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów powiatu wynikające z ustaw o :
- pomocy społecznej,
- wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Centrum wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  oraz zapewnia  wspólną obsługę w zakresie finansowo – księgowym dla następujących jednostek organizacyjnych powiatu nowotarskiego:
1. Dom Pomocy Społecznej „ Smrek” w Zaskalu,
2. Dom Pomocy Społecznej w Rabce -Zdroju,
3. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „ Promyk” w Nowym Targu z filią w Rabce – Zdroju „ Radość Życia”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  obejmuje swym działaniem teren Powiatu Nowotarskiego.

W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonuje także Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który realizuje zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, na podstawie odrębnych przepisów dla mieszkańców powiatu nowotarskiego i powiatu  tatrzańskiego. 

 

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Szczerba
Data wytworzenia
21.11.2013
Informację zmienił
Dariusz Łukasik
Data ostatniej zmiany
31.01.2024