Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

adres
ul.Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ
telefon
(18) 266 42 07
(18) 264 08 07
fax
(18) 266 42 07
e-mail
www
http://pcpr.nowotarski.org.pl/artykuly

 

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu nowotarskiego. PCPR realizuje zadania własne powiatu i zlecone do realizacji przez administrację rządową, z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Przy realizacji swych zadań jednostka współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

PCPR sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodkiem wsparcia, domem pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi oraz warsztatami terapii zajęciowej.

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Pomoc ofiarom przemocy – dyżury specjalistów:

psycholog – poniedziałki: 8.30 – 11.30

prawnik – środy: 15.30 – 19.30

pracownicy socjalni – pon-pt: 7.30 – 15.30

 

Raporty o stanie dostępności:

Raport 2021 – link do raportu

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Szczerba
Data wytworzenia
21.11.2013
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
11.05.2021