Status prawny - Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Status prawny
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Dom jest powiatową jednostką organizacyjną powiatu nowotarskiego wykonującą zadania pomocy społecznej i działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznychNadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Nowotarski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

Podstawa prawna działalności:

  • Statut Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju przyjęty Uchwałą Nr 238/XXVI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 października 2008 r. z późn zm;

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.);

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.);

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);

  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217);

  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685);

  • przepisy wykonawcze do ww. ustaw;

  • inne akty prawne dotyczących funkcjonowania jednostek pomocy społecznej, które nakładają na domy pomocy społecznej realizacji zadań w nich określonych.

 

Metka

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
17.09.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
17.09.2021
Informację zmienił
Anna Komperda
Data ostatniej zmiany
29.11.2021
Nazwa pliku
Statut jednostki
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Tomasz Obrusik
Data wytworzenia
10.11.2021
Informację opublikował
Anna Komperda
Data publikacji
10.11.2021