Deklaracja dostępności - Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Deklaracja dostępności
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony dpsrabka.nowotarski.org.pl

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony dpsrabka.nowotarski.org.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej
w Rabce–Zdroju
ul. Parkowa 4
34-700 Rabka – Zdrój
tel./fax 182680434
e-mail: dpsrabka@nowotarski.pl
ePUAP: /dpsrabka/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 2009.07.30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019 - maj

Strona dpsrabka.nowotarski.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.   

- Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

e-mail: dpsrabka@nowotarski.pl

Telefon: 1802680434

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna  

  1. Dostępność architektoniczna: Otoczenie i budynek pozbawione jest barier architektonicznych.

  2. Do pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju znajdujących się w przyziemiu, parterze, I i II piętrze dociera winda. Jedynie do pomieszczeń administracyjnych, znajdujących się na III piętrze prowadzą schody.

  3. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

        na adres e-mail : dpsrabka@nowotarski.pl - faksem na nr : (0-18) 2680434

        drogą pocztową na adres :

Dom Pomocy Społecznej
w Rabce–Zdroju
ul. Parkowa 4
34-700 Rabka – Zdrój

        osobiście w budynku*

  1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. *

  2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W kabinie windy przyciski wyboru piętra posiadają oznaczenia w alfabecie braila.*

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Metka

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
17.09.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
17.09.2021
Informację zmienił
Anna Komperda
Data ostatniej zmiany
15.11.2021
Nazwa pliku
raport o dostępności
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Tomasz Obrusik
Data wytworzenia
15.11.2021
Informację opublikował
Anna Komperda
Data publikacji
15.11.2021