Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

adres
ul. Parkowa 4, 34-700 Rabka-Zdrój
telefon
(18) 268 04 34
e-mail
www
https://dpsrabka.nowotarski.org.pl/

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju zajmuje się opieką nad 25 osobami przewlekle somatycznie chorymi oraz 25 niepełnosprawnymi fizycznie świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców w nim przebywających. Organizacja, zakres i poziom usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pokrywa w całości wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych. Umożliwia i organizuje im pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, organizuje zaopatrzenie mieszkańców w leki, środki pomocnicze i ortopedyczne.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
16.01.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
16.01.2012
Informację zmienił
Anna Komperda
Data ostatniej zmiany
29.11.2021