Kontrast Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-613-00, fax. (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl

Jednostki powiatowe

Dom Pomocy Społecznej „ Smrek ”

ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Zaskale
e-mail:

telefon:
(18) 275 53 80
(18) 275 53 16
(18) 265 55 92
Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu, oddalony około 4 km od Nowego Targu, otoczony z dwóch stron lasem, lekko odsunięty od głównych zabudowań wioski, stanowi dobre miejsce do zamieszkania dla ludzi w podeszłym wieku.
Z okien naszego domu roztacza się piękny widok na pobliskie szczyty Tatr.

Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu został powołany do życia 1 sierpnia 1993r. i jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu posiada standard, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu stwarza doskonałe warunki do odpoczynku i miłego spędzenia czasu. W ogrodzie w Zaskalu znajduje się częściowo zadaszony grill, gdzie mieszkańcy naszego domu w letnie popołudnia i wieczory spędzają czas na rozmowach, śpiewaniu piosenek oraz opowiadaniu o dawnych i obecnych czasach. W ogrodzie tym, wśród drzew sosnowych znajdują się ścieżki spacerowe.

Dla mieszkańców naszego domu organizowane są różne wyjazdy, do zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej.
W trakcie tych wyjazdów mieszkańcy uczestniczą w różnych konkursach tj.
- Konkurs wieńcy dożynkowych,
- Puszczania wianków na wodzie,
- Palm Wielkanocnych,
- Stołów Wielkanocnych
- Szopek Bożonarodzeniowych itp.

W naszym Domu organizowane są spotkania z okazji różnych świąt tj. Dzień Seniora, Opłatek, Dzień Babci i Dziadka itp.
W naszym domu gościmy z występami teatralnymi aktorów ze środowisk artystycznych Krakowa.
Organizujemy dla chętnych mieszkańców wycieczki krajoznawczo- turystyczne oraz wyjazdy do Bazylik i Sanktuariów.
W naszym domu prowadzona jest terapia zajęciowa pod okiem wykwalifikowanego instruktora terapii zajęciowej. Prowadzone są następujące formy zajęć, które uwzględniają stan zdrowa mieszkańców:
- biblioterapia
- zajęcia manualne
- zajęcia plastyczne
- papieroplastyka
- zajęcia krawieckie
- dziewiarstwo
- ludoterapia

Nasz dom posiada dobrze wyposażone gabinety do rehabilitacji, w których to mieszkańcy mają możliwość skorzystania na zlecenie lekarza z następujących zabiegów:

Kinezyterapii- gimnastyki ogólnousprawniającej grupowej- kinezyterapii przyłóżkowej- gimnastyki indywidualnej ( UGUL, rotor)- pionizacji i nauki chodu ( pionizator)- spacerów- terapii przeciw odleżynowej

Fizykoterapii
- jonoforezy
- prądów interferencyjnych
- lampy SOLUX
- lampy kwarcowej
- terapii ultradźwiękowej
- inhalacji
- termoterapii

Masażu
- masażu klasycznego
- drenażu limfatycznego
- hydromasażu

Dom podobnie jak innego tego typu placówki, umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

Mieszkańcy domu w Zaskalu mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego oraz pielęgniarek. Lekarz i pielęgniarki mają do dyspozycji gabinet lekarski oraz gabinet zabiegowy.

Nad właściwym funkcjonowaniem domu czuwa 40 osób personelu, w tym:
- Pielęgniarki
- Opiekunowie
- Kapelan
- Fizjoterapeuta
- Pracownicy socjalni
- Instruktor terapii zajęciowej
- Kucharze
- Pokojowi
- Praczka
- Kierowca
- Konserwator
- Pracownicy administracyjni

Mieszkańcom naszego domu odzież prana jest w pralni zlokalizowanej na terenie domu.
Nasi pracownicy przestrzegają w codziennej pracy zasad rzetelności, uczciwości i indywidualnego traktowania mieszkańców domu.
Wszyscy współpracują dla dobra mieszkańców i w trosce o ich wzajemne pozytywne relacje.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia