Kontrast Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-613-00, fax. (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl

Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje3.33 (II piętro), 3.34 (II piętro), 3.35 (II piętro), 3.25 (II piętro), 3.36 (II piętro), 3.26 (II piętro), 3.37 (II piętro), 3.27 (II piętro), 3.38 (II piętro), 3.28 (II piętro), 3.39 (II piętro), 3.29 (II piętro)
Telefon(18) 266 13 79
E-mail
Naczelnik wydziału
Beata Słowik- Kowalkowski
Pracownicy
Bartosz Brzeziński
Ewelina Jarząbek
Agnieszka Kos
Stanisław Ludzia
Andrzej Łabuda
Krzysztof Łapsa
Stanisław Maciata
Piotr Milaniak
Stanisław Pieronek
Bogumiła Pietraszek
Iwona Podczerwińska- Kowalczyk
Jadwiga Sandrzik
Ryszard Sopala
Magdalena Tkaczyk
Anna Tylka
Ewa Uher- Tomik
Dorota Wójtowicz
Aleksandra Zawadzka
Zbigniew Żarnecki

Zadania


Zakres działania Wydziału Administracji Budowlano - Architektonicznej:1. Usługi publiczne

1.1. Usługi administracyjne w zakresie budownictwa

1.1.1. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

1.1.2. Wydawanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę

1.1.3. Przygotowywanie opinii oraz dokumentacji do odwołania

1.1.4. Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie zmian do projektów budowlanych

1.1.5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych

1.1.6. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę

1.1.7. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

1.1.8. Nakładanie obowiązku uzupełnienia wniosku

1.1.9. Nakładanie w drodze postanowienia obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów

1.1.10. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

1.1.11. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

1.1.12. Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

1.1.13. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu i innych

1.1.14. Wydawanie dzienników budowy

1.1.15. Wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę

1.1.16. Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID)

1.1.17. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla potrzeb Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

1.1.18. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy z projektem

1.1.19. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego

1.1.20. Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji RWD-2

1.1.21. Prowadzenie postępowań mających na celu egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym

1.1.22. Prowadzenie postępowań wznowieniowych

1.1.23. Udostępnianie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawach z zakresu Prawa budowlanegoPokaż metkę
Nazwa
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
26.09.2011
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
30.09.2011
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
5.04.2016 13:45
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia