Uchwała Nr 467/XII/2015 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 07 grudnia 2015r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 467/XII/2015 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 07 grudnia 2015r.

10 grudnia 2015
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rok 2016.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
7.12.2015
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
10.12.2015