Uchwała Nr 360/IX/2016 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 września 2016r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 360/IX/2016 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 września 2016r.

30 września 2016
w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202- 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne i przygotowania projektu pod roboczą nazwą „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji i umiejętność zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w obszarach ogólnych: matematyka i geografia”.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
27.09.2016
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
30.09.2016