Uchwała Nr 337/VII/2023 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 4 lipca 2023r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 337/VII/2023 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 4 lipca 2023r.

7 lipca 2023

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Tomasz Rajca
Data wytworzenia
4.07.2023
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
7.07.2023