Uchwała Nr 257/V/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 maja 2022r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 257/V/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 maja 2022r.

23 czerwca 2022

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne poprzez przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie grantu dla: I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Tomasz Rajca
Data wytworzenia
31.05.2022
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
23.06.2022