Uchwała Nr 256/V/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 maja 2022r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 256/V/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 maja 2022r.

20 czerwca 2022

w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb w zakresie niwelowania skutków pandemii COVID-19 w obszarze przedmiotów ogólnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju na potrzeby przystąpienia do projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Tomasz Rajca
Data wytworzenia
31.05.2022
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
20.06.2022