Uchwała Nr 218/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2021r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 218/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2021r.

27 maja 2021

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do drugiego naboru wniosków w ramach Projektu grantowego: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych i przygotowania wniosku o grant dla projektu pod nazwą „Wsparcie dla pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Piotr Męderak
Data wytworzenia
25.05.2021
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
27.05.2021