Uchwała Nr 205/IV/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 kwietnia 2022r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 205/IV/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 kwietnia 2022r.

5 maja 2022

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna poprzez przygotowanie i złożenie projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego: biologia”

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Tomasz Rajca
Data wytworzenia
26.04.2022
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
5.05.2022