Uchwała Nr 186/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 11 maja 2021r. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 186/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 11 maja 2021r.

12 maja 2021

o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXIX/2021 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotarskiego, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dni 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Piotr Męderak
Data wytworzenia
11.05.2021
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
12.05.2021