Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Krzysztof Faber - zdjęcie

Krzysztof Faber
Starosta Powiatu Nowotarskiego

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
pokoje:
3.09 (II piętro)

Życiorys

Starosta Powiatu Nowotarskiego

Wykształcenie: Wyższe techniczne. Zawód wyuczony: Nauczyciel. Zawód wykonywany: Starosta Powiatu Nowotarskiego. Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Doświadczenie samorządowe:

 • Radny Powiatu Nowotarskiego od 1998r.
 • Starosta Powiatu Nowotarskiego od 2006r.

Funkcje społeczne pełnione w przeszłości:

 • Prezes Stowarzyszenia Oświatowego "Echo" w Rabie Wyżnej w latach 2000-2004
 • Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 1998-2006.

Funkcje społeczne pełnione obecnie:

 • Prezes Stowarzyszenia "Kasa Wzajemnej Pomocy" w Rabie Wyżnej od 2000r.

Zadania

Starosta nadzoruje realizację zadań z zakresu promocji i rozwoju, kontroli i audytu, ochrony praw konsumentów, controllingu operacyjnego procesów, taktycznego programów, planowania i controllingu strategicznego zadań strategicznych, administracji geodezyjno – kartograficznej i katastru, inwestycji, gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, wywłaszczeń, zwrotów nieruchomości oraz zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, dróg powiatowych.


Starosta kieruje :
 1. Pionem starosty, w skład którego wchodzą:

  1) Biuro Kontroli i Audytu,
  2) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
  3) Biuro Rozwoju i Promocji,

  4) Biuro Zarządzania Projektami.


 1. Pionem infrastruktury, w skład którego wchodzą :

  1) Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii,
  2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
  3) Wydział Inwestycji.

W ramach kierowania wyżej wymienionymi pionami, Starosta odpowiada za :
 1. Nadzorowanie oraz ocenę pracy naczelników oraz pracowników biur włączonych do pionu.

 2. Realizację kompetencji tożsamych z kompetencjami naczelnika określonymi w § 33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, w odniesieniu do pracowników biur włączonych do pionu oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

 3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami włączonymi do pionu.

 4. Nadzorowanie realizacji wszystkich zadań taktycznych i operacyjnych powiązanych z zadaniem strategicznym przypisanym do pionu.

 5. Zgodne z prawem, poprawne merytorycznie, skuteczne i efektywne wykonywanie pracy przez podległych pracowników.

 6. Jakość zarządzania w wydziałach przypisanych do pionu.

 7. Cele strategiczne przypisane do pionu.

 8. Zaplanowanie i wykonanie budżetu pionu, na który składają się budżety komórek organizacyjnych przypisanych do pionu.

 9. Budżet zadania strategicznego, przypisanego do pionu.

 10. Dbałość o użytkowany sprzęt i wyposażenie biurowe.

  Starosta nadzoruje działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

  Starosta nadzoruje działalność Zespołu projektu „ Poprawa obsługi mieszkańców Powiatu Nowotarskiego – zmiana siedziby Starostwa ”.

Metka

Nazwa
Starosta Powiatu Nowotarskiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
26.09.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
18.11.2011
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
5.02.2014
Nazwa
Krzysztof Faber
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
3.10.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
18.11.2011
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
29.09.2017
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Plaszczak
Data wytworzenia
19.05.2017
Informację opublikował
Renata Plaszczak
Data publikacji
19.05.2017
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Kubik
Data wytworzenia
22.06.2018
Informację opublikował
Monika Kubik
Data publikacji
22.06.2018
Nazwa pliku
uzupełnienie oswiadczenia majatkowego za rok 2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Sięka
Data wytworzenia
23.10.2018
Informację opublikował
Beata Sięka
Data publikacji
23.10.2018
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Weronika Kułach
Data wytworzenia
11.04.2019
Informację opublikował
Weronika Kułach
Data publikacji
11.04.2019
Informację zmienił
Weronika Kułach
Data ostatniej zmiany
8.07.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Weronika Kułach
Data wytworzenia
8.07.2019
Informację opublikował
Weronika Kułach
Data publikacji
8.07.2019
Nazwa pliku
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Smardz-Chlebek
Data wytworzenia
19.05.2020
Informację opublikował
Ewa Smardz-Chlebek
Data publikacji
19.05.2020
Nazwa pliku
oswiadczenie o stanie majątkowym za rok 2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Sięka
Data wytworzenia
27.05.2022
Informację opublikował
Beata Sięka
Data publikacji
27.05.2022
Nazwa pliku
oswiadczenie o stanie majątkowym za rok 2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Sięka
Data wytworzenia
10.06.2022
Informację opublikował
Beata Sięka
Data publikacji
10.06.2022