Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Bogusław Waksmundzki - zdjęcie

Bogusław Waksmundzki
Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
pokoje:
3.10 (II piętro)

Życiorys


Zadania

Wicestarosta nadzoruje realizację zadań z zakresu administracji budowlano architektonicznej, ochrony środowiska, komunikacji i transportu oraz edukacji.

Wicestarosta kieruje pionem usług publicznych, w skład którego wchodzą :

 1. Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej,
 2. Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych,
 3. Wydział Komunikacji i Transportu

W ramach kierowania pionem usług publicznych Wicestarosta odpowiada za :

 1. Nadzorowanie oraz ocenę pracy naczelników wydziałów włączonych do pionu.
 2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami włączonymi do pionu.
 3. Nadzorowanie realizacji wszystkich zadań taktycznych i operacyjnych powiązanych z zadaniem strategicznym przypisanym do pionu.
 4. Zgodne z prawem, poprawne merytorycznie, skuteczne i efektywne wykonywanie pracy przez podległych pracowników.
 5. Jakość zarządzania w wydziałach przypisanych do pionu.
 6. Cele strategiczne przypisane do pionu.
 7. Zaplanowanie i wykonanie budżetu pionu, na który składają się budżety komórek organizacyjnych przypisanych do pionu.
 8. Budżet zadania strategicznego, przypisanego do pionu.
 9. Dbałość o użytkowany sprzęt i wyposażenie biurowe.

Urzędujący Członek Zarządu nadzoruje działalność tymczasowych komórek organizacyjnych :

 1. Biura ds. Realizacji Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Województwie Małopolskim.
 2. Zespołu projektu „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów.”.

Wicestarosta :

 1. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę.
 2. Pełni funkcje reprezentacyjne w imieniu Starosty.

Wicestarosta nadzoruje działalność następujących powiatowych jednostek organizacyjnych :

 1. Szkół ponadgimnazjalnych publicznych :
  1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu,
  2. Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,
  3. Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem,
  4. I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju,
  5. Zespołu Szkół w Rabce - Zdroju,
  6. Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem,
  7. Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu,
  8. Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu,
  9. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu,
  10. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu,
 2. Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.
 3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu.
 4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce – Zdroju.
 5. Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu.
 6. Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu,

Metka

Nazwa
Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
26.09.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
21.11.2011
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
19.12.2018
Nazwa
Bogusław Waksmundzki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
3.10.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
21.11.2011
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
16.03.2015
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Plaszczak
Data wytworzenia
9.05.2017
Informację opublikował
Renata Plaszczak
Data publikacji
9.05.2017
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Kubik
Data wytworzenia
30.05.2018
Informację opublikował
Monika Kubik
Data publikacji
30.05.2018
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe związane z końcem kadencji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Weronika Kułach
Data wytworzenia
26.11.2018
Informację opublikował
Weronika Kułach
Data publikacji
26.11.2018
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Weronika Kułach
Data wytworzenia
13.12.2018
Informację opublikował
Weronika Kułach
Data publikacji
13.12.2018
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Weronika Kułach
Data wytworzenia
17.05.2019
Informację opublikował
Weronika Kułach
Data publikacji
17.05.2019
Nazwa pliku
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Smardz-Chlebek
Data wytworzenia
28.04.2020
Informację opublikował
Ewa Smardz-Chlebek
Data publikacji
28.04.2020
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Gał
Data wytworzenia
14.04.2021
Informację opublikował
Magdalena Gał
Data publikacji
14.04.2021
Nazwa pliku
oswiadczenie o stanie majątkowym za rok 2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Sięka
Data wytworzenia
15.03.2022
Informację opublikował
Beata Sięka
Data publikacji
15.03.2022
Nazwa pliku
oświadczenie o stanie majatkowym za rok 2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Sięka
Data wytworzenia
24.03.2023
Informację opublikował
Beata Sięka
Data publikacji
24.03.2023