Infromacja o zasadach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Infromacja o zasadach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

INFORMACJA O ZASADACH ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z poradnictwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Rejestracja osób, które chcą skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pod nr telefonu 18 2661 300 (Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu) lub na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielona porada także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu na podany wyżej numer telefonu.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i osoby korzystające z tego poradnictwa nie składają oświadczeń, o których mowa wyżej.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
4.01.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
4.01.2021