Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

Lp.

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

DOKUMENTY WYMAGANE DO OTRZYMANIA PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1.

Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

 • Oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej
 • Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o nie wydaniu wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej

2.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny

 • Ważna Karta Dużej Rodziny

3.

Kombatanci

 • Zaświadczenie wynikające z ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

Weterani

 • Ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

 • Dokument stwierdzający tożsamość

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat

 • Dokument stwierdzający tożsamość

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

 • Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o występowaniu co najmniej jednej z okoliczności uzasadniającej otrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej

8.

Kobiety w ciąży

 • Dokument potwierdzający ciążę

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST W ZAKRESIE:

 • spraw karnych
 • spraw cywilnych
 • spraw rodzinnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich oraz uprawnień pracowniczych

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
29.12.2015
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
29.12.2015
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
2.01.2017