Informacja o rozpatrzonych petycjach przez Radę Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o rozpatrzonych petycjach przez Radę Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku

 Informacja  o rozpatrzonych petycjach w 2020r.

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o  petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 870) przedstawiam informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Nowotarskiego
w 2020 r.W  2020 r. wpłynęły dwie  petycje:

     Pierwsza petycja dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MN 23 dla terenu przy ul. Norwida w Nowym Targu. Została przekazana do rozpatrzenia według właściwości Burmistrzowi Miasta Nowy Targ w zakresie dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu w zakresie działalności Centrum Pogrzebowego znajdującego się przy tej ulicy.

     Druga petycja w interesie publicznym złożona przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotyczyła przyjęcia przez Radę Miasta/ Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. Rada Powiatu Nowotarskiego Uchwałą Nr 213/XXIV/2020 z dnia 26 listopada 2020 nie uwzględniła w/w petycji.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Rafacz
Data wytworzenia
30.06.2021
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
30.06.2021
Informację zmienił
Anna Chełmecka
Data ostatniej zmiany
30.06.2021
Nazwa pliku
Informacja o rozpatrzonych petycjach przez Radę Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Rafacz
Data wytworzenia
30.06.2021
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
30.06.2021