Biuro Rzeczy Znalezionych | Starostwo Powiatowe

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14; 34 – 400 Nowy Targ

Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa
III piętro, pokój nr 4.18, tel. (18) 26 61 337

Godziny pracy Biura
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Nowotarskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych ( Dz. U. 2015, poz. 397),

2. Art.183 §1,184 Kc w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.)

3. Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013r. poz. 595)

  1. Zarządzenie nr 69 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 22 czerwca 2015r.


Jednocześnie informuję, że:

  1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu:
    Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa ( III piętro, pokój 4.18 ) tel. (18) 26 61 337;
  2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
  3. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów z uwzględnieniem §16 Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 69/2015 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku.
  4. Depozyty przechowywane są w magazynie Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14.
  5. Informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (III piętro, pokój 4.18 ) tel. (18) 266 13 37.
  6. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Zobacz Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych

Dokumenty do pobrania:

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magda Węgrzyn
Data wytworzenia
22.08.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
22.08.2012
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
2.07.2015
Nazwa pliku
Zarządzenie Nr 69/2015 Starosty Nowotarskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magda Węgrzyn
Data wytworzenia
22.06.2015
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
22.08.2012
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
22.06.2015
Nazwa pliku
Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Węgrzyn
Data wytworzenia
22.06.2015
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
22.06.2015
Nazwa pliku
Oświadczenie o zgubieniu rzeczy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Węgrzyn
Data wytworzenia
22.06.2015
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
22.06.2015
Nazwa pliku
Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Węgrzyn
Data wytworzenia
22.06.2015
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
22.06.2015
Nazwa pliku
Protokół przyjęcia rzeczy do depozytu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Węgrzyn
Data wytworzenia
22.06.2015
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
22.06.2015
Nazwa pliku
Protokół wydania rzeczy z depozytu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Węgrzyn
Data wytworzenia
22.06.2015
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
22.06.2015