Biuro Rzeczy Znalezionych | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14; 34-400 Nowy Targ

Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa
III piętro, pokój nr 4.18, tel. (18) 26 61 337

Godziny pracy Biura
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Nowotarskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

1.Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 908 t.j),

2. Art.187 Kc w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz.1145 t.j.)

3. Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz 511 t.j.)

  1. Zarządzenie nr 64 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
  2. Zarządzenie nr 63 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

Jednocześnie informuję, że:

  1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu: Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa ( III piętro, pokój 4.18 ) tel. (18) 26 61 337;
  2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
  3. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów z uwzględnieniem §19 Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 64/2019 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku.
  4. Depozyty przechowywane są w magazynie Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14.
  5. Informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (III piętro, pokój 4.18 ) tel. (18) 266 13 37.
  6. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Zobacz Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych

Dokumenty do pobrania:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
22.08.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
22.08.2012
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
18.07.2019
Nazwa pliku
Zarządzenie Nr 64/2019 Starosty Nowotarskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
9.11.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
9.11.2018
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
18.07.2019
Nazwa pliku
Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Nowotarskiego z dnia 08 czerwca 2021 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.08.2018
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
9.06.2021
Nazwa pliku
Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Poswiadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Protokół przyjęcia rzeczy do pepozytu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Poświadczenie odebrania rzeczy znalezionej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Wniosek o odmowie przyjęcia rzeczy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Wniosek o wydanie rzeczy znalezionej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Zaświadczenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Informacja Administratora danych osobowych.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Renata Ryt
Data wytworzenia
23.08.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
23.08.2018
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
27.05.2019