XXXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 października 2021

Uprzejmie informuję, iż XXXV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbędzie się w dniu
28 października  (czwartek) 2021 roku o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14.

Osoby chcące uczestniczyć w obradach sesji Rady Powiatu jako widzowie proszę
o korzystanie z transmisji na portalu youtube.com

 https://www.youtube.com/channel/UClrZKP92nQEi2xzLwtoYkbA/featured

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2022 roku.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
  i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Podhalański Obszar Funkcjonalny.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia Miastu
  i Gminie Szczawnica wykonania zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia wniosków o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Rafacz
Data wytworzenia
21.10.2021
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
21.10.2021
Informację zmienił
Anna Chełmecka
Data ostatniej zmiany
21.10.2021