Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 25.05.2022 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
25.05.2022

miejsce: W Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14

Zapraszam na posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku,
o godz. 13:00  Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23.03.2022r.
  3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
  4. Analiza sprawozdań i informacji za rok 2021 przedkładanych przez:

-Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii;

- Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  1. Przedstawienie informacji na temat stanu mienia Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok.
  2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie informacji na temat stanu mienia Powiatu.
  3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.
  4. Zapoznanie się z informacją odnośnie stanu regulacji dróg powiatowych za rok 2021.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

         Irena Rataj

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Rataj Irena
Data wytworzenia
18.05.2022
Informację opublikował
Marzena Szeliga
Data publikacji
18.05.2022