Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 6.12.2021 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
6.12.2021

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

Zapraszam na posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 roku,
o godz.13:00  w Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sali konferencyjnej Zarządu 3.07 (piętro II).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 14.07.2021r.
  3. Wydanie opinii do projektu Budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2022 rok.
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
  5. Zapoznanie się z Uchwałą nr 526/XI/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 1 ustawy o finansach publicznych
  6. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Bieżące problemy i efekty realizacji nadzoru.
  7. Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007 w bazach danych.
  8. Wpływ zmiany ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne na prace Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

         Irena Rataj

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Irena Rataj
Data wytworzenia
29.11.2021
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
29.11.2021