Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 17.09.2020 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
17.09.2020

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 17 września 2020 roku o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 14 sierpnia 2020r.

  3. Rozpatrzenie skargi z dnia 18 czerwca 2020 roku przesłaną przez Wojewodę Małopolskiego pismem z dnia 26 czerwca 2020 roku, znak: OK-VI.1411.60.2020.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
     

Przewodniczący Komisji

Paweł Waksmundzki

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Weronika Kułach
Data wytworzenia
10.09.2020
Informację opublikował
Weronika Kułach
Data publikacji
10.09.2020
Informację zmienił
Weronika Kułach
Data ostatniej zmiany
10.09.2020