Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - 13.09.2018 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
13.09.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się
w dniu 13 września 2018 roku o godz. 13:00 w Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sali obrad 3.07.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia realizacji powierzonego przez Powiat Suski zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Suskiego usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy: „Promyk” w Nowym Targu z Filią „Radość Życia” w Rabce – Zdroju.

 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwiększenia w 2018 roku środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

 4. Działania z zakresu promocji zdrowia w Powiecie Nowotarskim.

 5. Informacja dotycząca opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
  i Taryfikacji nr 127/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Powiatu Nowotarskiego 2018 – 2019”.

 6. Analiza dostępności do świadczeń zdrowotnych – stan kolejek oczekujących na świadczenia specjalistyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 7. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem powierzchni dachu pod anteny nadawcze telefonii komórkowej na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.

 8. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
  w Nowym Targu na wynajem 2m2 w pawilonie D pod bankomat na czas nieokreślony
  w trybie bezprzetargowym.

 9. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 10. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały
  w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2018 roku.

 11. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2019 roku.

 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 rok.

 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowotarskiego za lata 2014-2018.

 14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 19.07.2018.

 15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26.07.2018.

 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jan Kuczkowicz

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Chełmecka
Data wytworzenia
6.09.2018
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
6.09.2018